Ceny jsou pouze orientační!!

Ceník

Účetnictví, daňová evidence a mzdová agenda

Ceny za námi poskytované služby v účetní oblasti jsou stanoveny formou měsíčního smluvního paušálu (případně je stanovena cena za jednu účetní položku). Preferujeme dohodu o měsíčním paušálu za všechny poskytované služby, protože si myslíme, že tento způsob je nejprůhlednější a zákazník vždy předem ví kolik bude platit. Konkrétní výši případné Vaší platby stanovíme samozřejmě na základě dohody, přičemž první dva měsíce naše služby poskytujeme za minimální paušál a teprve po bližším seznámení se rozsahem a obsahem účetní dokumentace přistoupíme ke konečnému jednání o účtované částce za poskytované služby.

Vzhledem k tomu, že každá společnost má konkrétní problematiku účetnictví značně odlišnou, tak i finanční ohodnocení našich služeb je individuální. Lze tedy jenom těžko přesny vymezit cenu za účetní služby bez bližšího seznámení se společností požadující vedení účetnictví a proto je tento ceník pouze ORIENTAČNÍ!!

Měřítkem pro stanovení konečné ceny za kompletní finanční účetnictví a mzdovou agendu pro klienta je množství zpracovaných dokladů, právní forma poplatníka, obrat společnosti, počet zaměstnanců a náročnost na samotné zpracování podkladů.

Ekonomické poradenství

Ceny za námi poskytované ekonomické poradenství jsou stanoveny hodinovým tarifem, který je stanoven na částku 500 Kč/hodinu. Pro klienty využívající naše další služby postkytujeme slevu 10%.

Internetové stránky

Ceny za vytvoření internetových stránek jsou stanoveny opět individuálně podle požadavků klienta. Základní cena poradenství v oblasti internetových stránek je 500 Kč/hodinu. Při větším rozsahu poradenství je cena stanovena na základě dohody paušální částkou

Orientační ceník

cenik.pdf (56 kb)

cenik.doc (110 kb)

cenik.xls (26 kb)